Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο ARCH-INTERACT δημιουργήθηκε το 2015 στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Οδυσσέα Νικολαϊδη & Κατερίνα Μπούνια.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την επίβλεψη και την κατασκευή έργων, την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μας αφορούν σε νέα κτίρια, ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και επεκτάσεις υφιστάμενων κτιρίων.

“ Πιστεύουμε στην διάδραση μεταξύ των ανθρώπων ώστε να υλοποιηθεί ένα αρχιτεκτονικό έργο με κέντρο τον άνθρωπο. Κομμάτι της φιλοσοφίας μας είναι ο σχεδιασμός μεταβλητής αρχιτεκτονικής. Στα έργα μας ενσωματώνουμε έξυπνες λύσεις μεταβλητότητας μέσω της διάδρασης του χρήστη ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη λειτουργικότητα. ” Arch-Interact

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε!

Μενού