ΥΛΗ & ΚΤΙΡΙΟ

Έργο Merging Spaces

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έργο Cocoon Lofts

ARCHISEARCH

Έργο Cocoon Studio

EK MAGAZINE

Retouch Project

HOME ADORE

Έργο Cocoon Studio

EK MAGAZINE

Έργο Into the Light

EK MAGAZINE

Έργο Cocoon Lofts

EK MAGAZINE

Έργο Διαφάνεια Όγκων

EK MAGAZINE

Έργο Στιγμιότυπα Κατοίκησης

GREEK ARCHITECTS

Έργο Bike Shop