Το ύψος τοποθέτησης κάθε νιπτήρα ανεξαρτητα από
τον τύπο του ορίζεται από το άνω χείλος του. Το ύψος
του νιπτήρα κυμαίνεται από 85 – 90cm. Για το ύψος της
άνω επιφάνειας του επίπλου αφαιρούμε το ύψος του
νιπτήρα. Το ύψος τοποθέτησης της μπαταρίας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu