ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΓΚΩΝ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σχεδιάσαμε τα νέα γραφεία ενός δικηγορικού και λογιστικού γραφείου επιφάνειας 60 τ.μ., σε κτήριο γραφείων επί της οδού Πανεπιστημίου. Η νέα κάτοψη περιλαμβάνει χώρο αναμονής, τρία γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους καθώς και πατάρι, που εξυπηρετεί δευτερεύουσες χρήσεις. Προσεγγίσαμε το έργο με γλυπτική γεωμετρική διάθεση ως ένα παιχνίδι όγκων οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα που «αιωρούνται» μέσα στον χώρο. Το πατάρι εντάσσεται στη γεωμετρία των όγκων, με πρόσβαση πλέον μέσω της κλίμακας από μαύρη στραντζαριστή λαμαρίνα. Η χρήση μεγάλων γυάλινων επιφανειών από το δάπεδο έως την ανεπίχριστη πλάκα της οροφής με τον εμφανή ξυλότυπο αναδεικνύουν το ύψος και προσδίδουν επιβλητική αίσθηση.

Τα γραφεία επικοινωνούν μεταξύ τους και εσωτερικά με συρόμενα και ανοιγόμενα στοιχεία διαφορετικού ύψους από γυαλί και μέταλλο. Στον χώρο κυριαρχεί η απόχρωση της καρυδιάς, το μάρμαρο statuario, οι φυσικές αποχρώσεις της λαμαρίνας και οι εναλλαγές διαφάνειας. Εντός ενός πεδίου που μπορεί να αναγνωστεί ως ένα ιδεατό κυβικό στερεό, οι χώροι διεισδύουν ο ένας μέσα στον άλλον και προσφέρουν ποικίλες οπτικές φυγές.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Arch-Interact
Επίβλεψη: Arch-Interact
Φωτογράφιση: Κασίμης Παναγιώτης

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ